Advies

Over vca-halen.nl

VCA–HALEN.NL is een initiatief van VAN LUTTIKHUIZEN – ADVIES & OPLEIDINGEN.

A) ADVIES

Wij kunnen u als bedrijf helpen met het opzetten en het implementeren van  een vca-zorgsysteem. Desgewenst geven wij advies of helpen wij bij het schrijven van uw managementsyteem. Ook kunnen wij werkplekinspecties uitvoeren met als doel om voor uw bedrijf een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Om voor certificering in aanmerking te komen dient uw bedrijf te beschikken over een RI&E. Dit is tevens een wettelijke verplichting. Deze RI&E dient getoetst te worden door een gecertificeerd kerndeskundige, wat door ons verzorgd kan worden. 

Onze kerndeskundige is een veiligheidskundige en tevens een QHSE lead auditor (Quantitative Health, Safety and Environment-manager). 

Dit houdt in dat wij u kunnen helpen met:
• Bedrijfsvoeren met managementsystemen
• Alle voorkomende activiteiten gericht op het VCA* systeem
• Alle voorkomende activiteiten gericht op het VCA ** systeem
• Interpreteren en verificeren Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001
• Interpreteren en verifceren Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001
• Interpreteren en verificeren Veiligheidsmanagementsysteem volgens OHSAS 18001
• Uitvoeren van een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) inclusief Plan van Aanpak (PvA)
• Plannen en voorbereiden van een audit
• Communicatie bij audits
• Maken van auditrapportage

Ook kunnen wij toolboxmeetings / werkplekinstructies verzorgen gericht op de situatie binnen uw bedrijf c.q. bouwplaats. 

Toelichting bij punt A: 

VCA CERTIFICERING

De VCA certificering is ontwikkeld om aan te kunnen tonen dat het veiligheidsbeheer-systeem van uw bedrijf voldoet aan de eisen.

De grootste voordelen voor uw bedrijf:
• minder lichamelijk letsel
• daling ziekteverzuim als gevolg van arbeidsongevallen
• minder arbeidsongeschikten
• kleinere kans op calamiteiten
• meer aandacht voor het milieu
• grotere kans op opdrachten omdat opdrachtgevers steeds vaker VCA-certificering eisen.

MEER INFORMATIE?

Neem contact met ons op indien u een op maat gemaakt aanbod voor de certificering van uw onderneming wenst. Ook kunt u bij ons meer informatie aanvragen over advies en certificering.

B) OPLEIDINGEN

Wij bieden de volgende opleidingen aan:
• Basisveiligheid / B-VCA  (Ook online beschikbaar)
• VOL-VCA  (Ook online beschikbaar)
• VIL-VCU (Ook online beschikbaar)
• Preventiemedewerker (PM)
• Bedrijfshulpverlener (BHV)
• Heftruck (theorie- en praktijkgedeelte)
• Reachtruck (theorie- en praktijkgedeelte)
• Hoogwerker (theorie- en praktijkgedeelte)
• EPT/OPT (theorie- en praktijkgedeelte)
• Eén-uurscertificering (uitsluitend voor ervaren chaufeurs)
• Heropleidingen (ook verkorte praktijkgerichte op-maat-trainingen) 
• VCA op maat (Afstemming in overleg met de opdrachtgever/klant)

Bij ons werken vakbekwame docenten die zelf uit de praktijk komen en weten daardoor wat risicovolle omgevingen zijn. Onze docenten zien het als een uitdaging om te streven naar een zo hoog mogelijk slagingspercentage. Het slagingspercentage ligt telkens op ongeveer 98% Wij willen als opleidingsbureau kwaliteit blijven leveren. Het aantal contacturen, de lesmethode, de interactie met de cursisten en de rol van de docenten zijn hierbij belangrijke succesfactoren. Onze onderwijskundige houdt zich bezig met het ontwikkelen en actueel houden van het lesmateriaal.

Toelichting bij punt B :

BEDRIJFSLEVEN

Wij hebben ruime ervaring met verschilllende groepen / cursisten uit het bedrijfsleven zowel klassikaal als individueel (E-learning). 

ONDERWIJS

Wij hebben ervaring met cursisten / deelnemers uit het Praktijkonderwijs, VMBO / HET VAKCOLLEGE en het MBO / ROC. Ook verzorgen wij VCA-trainingen op maat voor deelnemers van sociale werkvoorzieningen. Wij gebruiken hiervoor verschillende lesmethoden en werkvormen, afgestemd op de doelgroep. Ook kunnen we bij u op school de VCA-cursus (inclusief het VCA-examen) verzorgen. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

C) EXAMENS

Wij hebben de beschikking over ruim 60 examenlocaties, waardoor er een landelijke dekking is. Zodat u het VCA-examen kunt doen bij u in de buurt. Bekijk onze VCA-examenkalender en reserveer direct uw VCA-examen. Na afloop van een VCA-examen (CBT-examen) ontvangt u direct de uitslag. 

VCA-Examenkalender:
Onze VCA-Examenkalender kunt u vinden onder het menu VCA-EXAMEN en onder het menu VCA-ONLINE.

Bij ons bent bij het juiste adres voor:
• VCA zie www.vca-halen.nl Veiligheids Checklist Aannemers

• CIT zie www.cit-halen.nl Certificaat Intern Transport

• BHV zie www.bhv-halen.nl BedrijfsHulpVerlening