Centraal Diploma Register

Centraal Diploma Register (CDR) 

Centraal Diploma Register (CDR) is een register die alle VCA-diplomanummers opslaat.
Heb je een VCA diploma, maar bent jij jouw diploma kwijt? Of wilt jouw werkgever weten wat jouw diplomanummer is,
maar heb jij jouw diploma niet bij? Via het Centraal Diploma Register (CDR) kan je toch aantonen dat jij bent geslaagd.
Hier heb jij alleen enkele persoonsgegevens nodig om dit te achterhalen. 
Via dit systeem kunt u op verschillende manieren zoeken naar je diploma registratie.

Automatische registratie

Nadat jij geslaagd bent wordt jij automatisch geregistreerd in dit systeem. Daar hoef jezelf niks voor te doen. 
Neem zelf maar een kijkje in het Centraal Diploma Register van SSVV.

NAAR CENTRAAL DIPLOMA REGISTER…