VCA en ZZP’-ers

ZZP’-ERS IN RELATIE TOT VCA
Een ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) kan op het niveau
van persoonscertificering VCA-gecertificeerd worden.
Een ZZp-er kan op het niveau van bedrijfscertificering niet VCA-gecertificeerd worden. 
Want voor een ZZP-’er is het in de praktijk niet haalbaar om aan alle eisen van de VCA te Voldoen.
Bovendien heeft een ZZP-er geen personeel in dienst.

ZPP’-ER INHUREN ALS ONDERAANNEMER:
Een VCA-gecertificeerd bedrijf kan onder bepaalde voorwaarden een ZZP-er 
inhuren als onderaannemer. 
Één van deze voorwaarde is het VOL-VCA diploma (persoonscertificering).
Zoals hierboven staat beschreven kan een ZZP-er op bedrijfsniveau nooit VCA-gecertificeerd zijn.
Echter kunt u als VCA-gecertificeerde aannemer een ZZP-er als onderaannemer inschakelen.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
– Een ZZP-er heeft geen onderaannemers, ingehuurden of uitzendkrachten
– De ZZP-er heeft het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) 
– De ZZp-er moet een eigen VGM-Risico-inventarisatie en – Evaluatie hanteren.
– Materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  van de ZZP-er moeten gekeurd zijn 
– Als hoofdaannemer toetst u of de werkzaamheden van de ZZP-er voldoen aan de eisen van 
  VCA op de werkvloer. U moet dit ook kunnen aantonen.

ZZP’-ER INHUREN ALS MEDEWERKER:
Wanneer een ZZP-er zich niet als onderaannemer, maar als (tijdelijke) medewerker verhuurt,
gelden voor hem/haar alle regels en voorwaarden zoals die gelden voor uitzendkrachten of
medewerkers. Als u als ZZP-er aan de slag gaat bij een VCA-gecertificeerd bedrijf 
dient u minimaal in het bezit te zijn van het diploma “Basisveiligheid” ofwel B-VCA.
Zodra u leiding gaat geven heeft u als ZZP-er VOL-VCA nodig.

ZZP’-ERS RADEN WIJ AAN OM VOL-VCA TE HALEN!
Indien u bovenstaande tekst heeft doorgelezen zult u begrijpen dat wij  alle ZZP’-ers
aanraden om “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden” / VOL-VCA te halen.
Het VCA-diploma is na uitgiftedatum 10 jaar geldig.

HAAL UW VOL-VCA DIPLOMA BINNEN ENKELE DAGEN EN SCHRIJF U DIRECT IN! 
Meer informatie over VCA-certificering in relatie tot ZZP-ers kunt u vinden onder het tabblad 
Wat is VCA?” onder het menu VCA. Of u kunt op bovenstaande afbeelding klikken om op deze
pagina te komen. Ga  naar “VCA-EXAMEN” of klik hier en reserveer direct uw VCA-examen.Schrijf u direct in voor een vca-examen via vca-halen.nl