VCA-examens nieuwe stijl 

VCA-examens nieuwe stijl vanaf 01-09-2017

Vanaf 1 september 2017 worden de VCA-examens afgenomen volgens de nieuwe eind-

en toetstermen (VCA-ETT 2017). Voorheen bestond het VCA-examen uit een serie 

meerkeuzevragen. De kandidaat moest bij alle meerkeuzevragen kiezen uit 3 alternatieven,
waarvan er 1 de juiste was. De VCA-examens die vanaf september 2017 worden

afgenomen bestaan uit de volgende vraagvormen:
• Meerkeuzevragen;
  De kandidaat moet kiezen uit 3 alternatieven, waarvan 1 de juiste is.

• Meervoudig antwoord op één vraag;

  De kandidaat moet uit 4, 5 of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.

• Matrixvraag;
  De kandidaat moet voor 3 of 4 beweringen aangeven of de bewering juist of onjuist is.

• Rangschikvraag;
  De kandidaat moet hierbij verschillende items in de juiste volgorde plaatsen.

• Koppelvraag;
  De kandidaat moet hierbij de juiste items/afbeeldingen aan de juiste omschrijvingen te koppelen. 

• Tekstarme items;

  Een deel van de tekst is hierbij vervangen door afbeeldingen. De afbeeldingen zijn door een 

  illustrator ontwikkeld en helpen de examenkandidaat met het begrijpen van de situatie.

Stond voorheen de ‘kennis’ centraal (reproductie van feitenkennis) nu worden ook toepassings-

vragen gesteld met het oog op het veiligheidsbewustzijn in verschillende situaties op het werk.

VCA-Examens op basis van CBT

Vanaf 1 september 2017 mogen er geen papieren examens meer worden afgenomen.

Alle VCA-examens worden afgenomen via een computer of laptop met een aanwijsapparaat (muis). 

CBT staat voor Computer Based Testing. Alle VCA-examens zijn dan CBT-examens.

Oude Cesuur (voor 1 september 2017)

Voorheen was de cesuur vastgesteld op een aantal goed beantwoorde vragen.

Voor elke vraag werd 1 punt toegekend. 

• B-VCA; 
  Aantal vragen 40. Maximaal aantal punten 40.
  De cesuur ligt op 28 punten. Score van 28 punten (70%) of meer is geslaagd.

• VOL-VCA; 
   Aantal vragen 70. Maximaal aantal punten 70.
   De cesuur ligt op 49 punten. Score van 49 punten (70%) of meer is geslaagd.

• VIL-VCU; 
   Aantal vragen 70. Maximaal aantal punten 70.
   De cesuur ligt op 49 punten. Score van 49 punten (70%) of meer is geslaagd.

Nieuwe Cesuur (vanaf 1 september 2017)

Vanaf 1 september kunnen er ook deelscores behaald worden wanneer een vraag deels goed

beantwoord is. De cesuur is naar beneden bijgesteld omdat de gokkans bij de nieuwe
VCA-examens lager is. Voor elke vraag worden er maximaal 100 punten toegekend.

• B-VCA ;
  Aantal vragen: 40. Maximaal aantal punten 4000.
  De cesuur ligt op 2580 punten. Score van 2580 punten (64,5%) of meer is geslaagd.

• VOL-VCA; 
  Aantal vragen: 70. Maximaal aantal punten 7000.
  De cesuur ligt op 4515 punten. Score van 4515 punten (64,5%) of meer is geslaagd).

• VIL-VCU; 
  Aantal vragen: 70. Maximaal aantal punten 7000.
  De cesuur ligt op 4515 punten. Score van 4515 punten (64,5%) of meer is geslaagd).

VCA-leermiddelen

Onze VCA-leermiddelen zoals VCA-online en de VCA-boeken zijn aangepast aan de actuele exameneisen.