LMRA staat voor: Laatste Minuut Risico Analyse

De LMRA heeft betrekking op risicovolle werkzaamheden.

Risicovolle Werkzaamheden zijn werkzaamheden die:
• risicovolle taken bevatten;
• moeten worden uitgevoerd in risicovolle omgeving.

De LMRA is een korte algemene risico beoordeling,
die uitgevoerd wordt door degene die de taak daadwerkelijk gaat
uitvoeren. -door: operationele medewerker(s) / uitvoerende(n) -


De LMRA moet je dus zelf uitvoeren.
Hierbij gelden de volgende aandachtspunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden of nieuwe taak;
- Bij verandering van de werkzaamheden;
- Bij routinematige werkzaamheden;
- Een LMRA is dus een denkproces om je veiligheidsbewustzijn te vergroten.
- Er geldt altijd: "Ik werk veilig of ik werk niet!"
 


Meer weten over en waarom een LMRA ? 
Download de 'Toolbox LMRA' onder DOWNLOADS of klik hier.

AANTAL EXAMENLOCATIES  


60
 
ONZE KLANTEN 
kuppen

   
  
 

Copyright